Yeşil Kartlıların Muayene Katılım Paylarını Belediyeler Ödeyebilir mi?

Bu kapsama girenlerin resmi hastanelerde gördükleri ayakta tedavilerinden muayene katılım payı kesilmekte olup, söz konusu Tebliğin “Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsili” başlıklı 8 inci maddesinde; “Yeşil kart verilerek tedavileri sağlanan kişilerin, birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavileri nedeniyle düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçlarını almak üzere eczanelere başvurmaları halinde 2 TL tutarında, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki tedavileri nedeniyle eczaneye başvurmaları halinde 8 TL tutarında kendilerinden muayene katılım payı alınır. Yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilere sağlık kurum ve kuruluşları tarafından reçete düzenlenmemesi veya bu kişilerce eczaneye müracaat edilmemesi halinde muayene katılım payı alınmaz. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz….” denilmektedir.

E-Devlet Hizmetleri ve Girişi İçin Tıklayın...

Yorum Yaz