Yaş Düzeltmeleri Emekliliği Nasıl Etkiler?

SGK kategorisine 13 Ağustos, 2016 tarihinde eklendi, 2.123 defa okundu

Ülkemizde yaş düzeltmesi başvuruları bir hayli fazladır. Zira eskiden anne babaların bu konudaki duyarsızlığı ve yanlış beyan nedeniyle birçok kişinin nüfus yaşı gerçek yaşından farklı olmaktadır. Gerçek yaşını nüfus kayıtlarına işlemek ya da başka sebeplerle yaş düzeltmelerine başvuru yapan kişilerin bu durumun emeklilik üzerindeki etkisini de bilmelerinde fayda var. İlk defa işe başladığı tarihte nüfustaki yaş kaydı ile emekli başvurusu yaptığı tarihte nüfustaki yaş kaydı birbirini tutmayan kişiler emekli olmayı beklerken başka sürprizlerle karşılaşabilmekte. Şimdi gelelim yaş düzeltmelerinin emeklilik üzerindeki etkisine.

Nüfustaki yaş değişikliklerinin emekli yaşı üzerindeki etkisi

5510 Sayılı Kanun’un 57. Maddesinde konu ile ilgili şu hüküm yer almaktadır:

“İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.”

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere gerek ilk defa 5510 Sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamış gerekse 5510 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce işe girişi bulunan sigortalıların ilk defa işe girdikleri tarihteki yaşlarını sonradan mahkeme kararı ile düzeltmeleri halinde düzeltilen yaş değil önceki yaşı dikkate alınmaktadır.

Örnek:01.01.1988 yılında SSK kapsamında çalışmaya başlayan ve bu tarihte nüfustaki doğum tarihi 15.12.1964 olan Hakan Bey 13.06.1996 tarihinde yaş değişikliği için mahkemeye başvurmuş ve yeni doğum tarihi mahkeme kararıyla 15.12.1963 olarak belirlenmiştir. İşe giriş tarihine göre 50 yaşı tamamlaması gereken Hakan Bey yeni yaşına göre 15.12.2013 tarihinde emekliliğe başvurmuş ancak Kurum ilk yaşı olan 15.12.1964 tarihini baz alarak emekliliğini reddetmiştir.

Nüfusta doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar için emeklilikte hangi tarih esas alınır?

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır ve emeklilik hesabı buna göre yapılır.

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar için emeklilikte hangi tarih esas alınır?

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.

SGKREHBERİ-Mehmet ERBEY

Yorum Yaz