Tasfiye Halindeki İş Yerinde Çalışan İşçi Haklarını Nasıl Alabilir?

Resim 1 / 4Sonraki
İş yerinin tasfiye süreci olması iki şekilde yürüyebilir, basit usulle veya adi usulle. Bu durumda genel olarak sürecin ana hatlarını belirtelim. İş ilişkisinin iflâs veya tasfiye nedeniyle sona ermesi halinde o işyerinde çalışmakta olan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alacağı süreye bakılmaksızın imtiyazlı alacak olmaktadır. Zira iflâsın açılmasından önceki bir yıla kadar doğacak işçi iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine göre öncelikle ödenmesi gereken rüçhanlı alacaklar kategorisindedir. Bir yıllık sürenin hesabındaki iflâsın açılma anı İcra İflâs Kaununun165 inci maddesine göre iflâsa hükmedildiği tarih oluyor. İflâsın açılmasından önceki bir yıllık süreden evvel doğmuş işçi alacakları ise imtiyazlı sayılmıyor. İflâs kararı verildikten sonra işçi işçilik haklarından doğan alacağının mesnedini ve tutarını bir ay içinde iflâs dairesine bildirmesi gerekiyor. Alacaklıların alacaklarını kaydettirmeleri için İcra ve İflâs Kanununun 219/2 maddesinde öngörülen 1 aylık sürenin bitiminden sonra, iflâs dairesi alacakların doğru olup olmadığını inceler ve kabul edilen alacakları sıraya koyar. Kabul edilmeyen alacaklar da reddedilme nedenleri ile birlikte sıra cetvelinde gösterilir. İflâs idaresi alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde düzenlediği sıra cetvelini iflâs dairesine verir ve alacaklıları ilan yoluyla haberdar eder. GÖRSELE TIKLAYARAK İLERLEYİNİZ!

Yorum Yaz