SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NİSAN ZAMMI!

EMEKLİ kategorisine 5 Nisan, 2016 tarihinde eklendi, 1.440 defa okundu

Emekli olduktan sonra esnaflık yapan, aktif vergi kaydı ya da şirket ortaklığı olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2016 Nisan ayından itibaren aylıklarını yüzde 10 oranında zamlı alacaklar. Peki neden yüzde 10 zam?

Bilindiği üzere emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan emeklilerin emekli maaşlarından % 10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi (SGDP) yapılmaktaydı. Torba yasa ile getirilen düzenleme ile bundan sonra kendi adına ve hesabına çalışan emeklilerin maaşlarından %10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmayacak. Peki Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılması emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? 4/a yani SSK kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işverene bağlı çalışan emekli için SGDP kaldırılacak mı? İşveren primlerinde Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerinin kaldırılması ile bir düşüş olacak mı? İşte tüm detaylarıyla Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılmasının emekli ve işverenlere etkisi:

Torba Kanun 10 Şubat 2016 ‘da Çıktı Neden SGDP Nisan Ayında Kaldırılıyor?

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılması ile ilgili emeklilerin en çok takıldığı husus bu. Torba kanunda yer alan “10/2/2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan bu düzenlemeler yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girecektir.” Hükmüne rağmen neden 2016 Şubat ve Mart dönemlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden SGDP kesildi?

Torba kanun 10.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve kesintilerin de ay başından itibaren kaldırılacağı hükmü eklenmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çalışmalarından dolayı Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintileri çalışmanın olduğu ayı takip eden ayda kesilmektedir. Bu çerçevede; 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk edecek Sosyal Güvenlik Destek Primleri Mart/2016 dönemi aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacaktır.

Böylece esnaflık yapan, vergi kaydı olan ya da şirket ortaklığı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2016 Nisan ayından itibaren emekli aylıklarını yüzde 10 zamlı alacaklar.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primleri Şubat/2016 aylıklarından peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmamış ve bu durumda olan emekliler 2016 Mart ayından itibaren aylıklarını yüzde 10 oranında zamlı almışlardı.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanların aylıklarından yersiz olarak kesilen tutarlar, taleplerine gerek bulunmaksızın ilgililerin hesaplarına yatırılmıştı.

4/a Yani SSK Kapsamında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintisine Tabi Çalışmaya Devam Eden Emeklilerin Durumu

Emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan emeklilerin aylıklarından yüzde 10 oranında yapılan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılması ile birlikte bir işverene bağlı olarak hizmet akdine tabi çalışan kişiler adına prim ödenip ödenmeyeceği hususu da merak konusu olmuştu.

Bilindiği üzere 4/a yani SSK kapsamında Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emeklilerin primleri işveren tarafından ödenmekte ve ödenen prim tutarı da brüt ücretinin %32,5 i oranında olmaktadır. Torba yasa ile getirilen düzenleme bu kapsamda çalışan emeklileri bağlamamakta. Dolayısıyla işverenler bu kişilerin primlerini ödemeye devam edecekler.

Torba Kanuna İstinaden Geçmişte Kesilen ya da Kesilmesi Gereken SGDP’lerin İadesi Olur mu?

Torba kanunla birlikte Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintileri 10.02.2016 tarihinden itibaren kaldırıldı. Bu tarihten önce kesilen ya da kesilmesi gereken, yapılandırma kapsamında ödenen ya da emeklilerin maaşlarından kesilen geçmiş dönem Sosyal Güvenlik Destekleme Prim borçlarının iadesi söz konusu değil.

SGKREHBERİ-MEHMET ERBEY

Yorum Yaz