HANGİ BORÇLAR AF KAPSAMINDA ?

Resim 1 / 6Sonraki
Gelir testine girmiş olsun yada olmasın, bireylerin SGK’ya olan genel sağlık sigortası GSS borçları son Af Kanunu kapsamında… GSS prim borcu dışında birçok SGK alacakları da kapsamda: İster SSK’lı ister BağKur’lu isterse de memurlar için tahakkuk etmiş olsun ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, Daha evvel çıkmış olan ve halen ödenmemiş isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları yeni af kanununun kapsamında. 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bugünden önce SGK’ca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen asgari işçilik ödemeleri ve cezaları de af kapsamında… Tüm bu borçların yüksek ceza ve zamları silinecek, asılları peşin veya taksitle ödenebiliyor… GÖRSELE TIKLAYARAK İLERLEYİNİZ!

Yorum Yaz