SGK’YA BELGE VERME SÜRESİ DEĞİŞTİ CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN

GÜNDEM kategorisine 19 Temmuz, 2016 tarihinde eklendi, 11.679 defa okundu

Meslek mensuplarının dinlenmelerine ve  tatil yapmalarına imkan sağlamak amacıyla çıkartılan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Temmuz ayında verilecek belgelerin yasal verilme süresi ile vergi ve primlerin ödenme süresi ötelenmiştir.

Anılan Kanunun 1 inci maddesinin;

-Birinci fıkrasında yer alan “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.”

-Altıncı fıkrasında yer alan “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. “

hükmüne istinaden özel sektör işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi takip eden ayın 23 ünde sona ermekte iken, Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi takip eden ayın 27 sinde sona ermekteydi.

Mali tatil süresi 6661 sayılı Kanunla kısaldı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5604 sayılı Kanunun birinci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün” şeklinde, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme sonrasında ;

-Yasal verilme ve ödeme  süresi 1 ila 20 Temmuz aylarında sona eren bildirimlerin ve ödemelerin son verilme ve son ödeme süresi 27 Temmuz olarak,

– 20 ila 25 Temmuz aylarında sona eren bildirimlerin ve ödemelerin son verilme ve son ödeme süresi 25 Temmuz olarak

Belirlenmiştir.

Temmuz ayına ait belgenin verilme süresi 25 Temmuzda sona eriyor.

5604 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle 2015 ve önceki yıllarda yasal verilme süresi 27 Temmuzda sona eren Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi 25 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle özel sektör işverenlerinin cezalı duruma düşmemeleri ve belgenin yasal süresi içinde verilmemesi halinde prim teşviklerinden mahrum kalmamaları için 2016/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç 25 Temmuz 2016 tarihinde SGK’ya verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yorum Yaz