Primi Düşük Göstermek SGK Teşvikini Keser mi!?

Resim 1 / 6Sonraki
5 Puanlık Teşvik hizmet akdiyle çalışan tüm özel sektör çalışanların (sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanlar hariç) ve hangi bölgede olursa olsun tüm Türkiye’deki işverenleri kapsıyor. 5 Puanlık Prim Teşviki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece işveren adına SGK’ya ödenmesi şeklinde uygulanıyor. Bu ise çok önemli bir prim tutarının devlet tarafından karşılanması demek… Bu kadar önemli olduğu için de işverenler bu teşviki kaybetmekten çok korkuyor. Sigortasız çalıştıran veya sigortalı çalıştırsanız bile sizin gibi primini eksik gösteren işverenlerin teşviki kesiliyor mu? GÖRSELE TIKLAYARAK İLERLEYİNİZ!

Yorum Yaz