İşveren Ayrımcılık Yapamaz!

Resim 1 / 7Sonraki
4857 sayılı İş Kanunumuz çalışma yaşamının düzenlenmesi açısından önemli hükümler barındırmaktadır. Bunlardan biri de işverenin işçilerine eşit davranma borcudur. İşveren iş ilişkisinin bir tarafı olarak belirli kurallar altında hareket etmek zorundadır. İş hukukumuz iş ilişkisinde çeşitli nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kesin olarak yasaklamıştır. İş Kanunu’na göre iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. Bu ayrımcılık yasağı işe alım sürecinde yapılacak seçimden ücrete kadar iş ilişkisinin tüm unsurlarını kapsar. İş Kanunumuzdaki ayrımcılık yasağı kadınlar ve çocukların özel olarak korunmasına engel değildir. GÖRSELE TIKLAYARAK İLERLEYİNİZ!

Yorum Yaz