Bakanlıktan Raporlara İlişkin Genelge

GÜNDEM kategorisine 26 Temmuz, 2016 tarihinde eklendi, 2.552 defa okundu

Sağlık Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)  darbe girişimi ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir  sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin istirahat raporu talebiyle  kurumlara başvurabileceğinin öngörülmesi üzerine, istirahat raporlarına ilişkin  genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ imzasıyla illere gönderilen genelgede,  sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tüm raporların usule ve fenne  uygun olarak tanziminin kanuni bir görev ve sorumluluk olduğu vurgulanan  genelgede, “devletin ve milletin varlığını, birliğini, bütünlüğünü, halkın can ve  mal güvenliğini ve demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY darbe teşebbüsü ve PKK terörü  gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem  yapılan kişilerin, bu işlemleri sürüncemede bırakmak ve adaletin tecellisini  akamete uğratmak maksadıyla, istirahat raporu talebiyle kurumlara  başvurabileceğinin” öngörüldüğü belirtildi.

Genelgeye göre, memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu  düzenlenmesi işlemlerinde, kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık hizmet  sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu “İş Göremezlik Uygulaması” (e-Rapor  Sistemi) kullanılacak.

Sistemden rapor provizyonu alınacak ve bunu takiben muayene ve  tetkikler yapılacak. Bunların sonucunda tıbben istirahati uygun görülenlere,  ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu sistem  üzerinden istirahat raporu düzenlenecek ve onaylanacak.

Sistemden rapor provizyonu alınamaması halinde, başvuran kişi,  provizyon alınamadığı konusunda bilgilendirilecek. Kişi, bu durumda başvurduğu  hastanenin başhekimliğine, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise en yakın  veya bir başka hastanenin başhekimliğine yönlendirilecek.

Başvuru sahibi olan kişinin muayenesi ve lüzumu halinde istirahat  raporu düzenlenmesi işlemleri, başhekimin koordinasyonunda yapılacak. Başhekim,  raporun usule ve fenne uygun olarak verilmesinden ve verilen raporun  onaylanmasından sorumlu olacak.

Usule ve fenne aykırı rapor düzenlenmesi, ilgilileri genel olarak adli  ve idari yönden sorumlu kılacak ve aynı zamanda somut olaya göre FETÖ/PDY ve PKK  gibi suç örgütlerine yardım ve suça iştirak fiili de oluşturulabilecek.

Yorum Yaz